Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng tiền chất
Cập nhật lúc: 12/06/2017 17:31:32 PM

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng tiền chất

1. tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp theo quy định của pháp luật về hóa chất.

2. tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất công nghiệp phải kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và nhãn của tiền chất; có thông tin đầy đủ về khách hàng theo quy định. có trách nhiệm thông báo cho người mua về mức độ nguy hiểm của tiền chất, về việc phòng ngừa thất thoát tiền chất để điều chế, sản xuất chất ma túy.

3. tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đề nghị xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý và sử dụng tiền chất nhập khẩu theo đúng mục đích và theo các quy định của pháp luật có liên quan.

4. tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định.

5. chấp hành sự thanh tra,kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

6. trong quá trình hoạt động nếu phát hiện mất hoặc thất thoát tiền chất công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc địa bàn quản lý.

(căn cứ thông tư số 42/2013/tt-bct ngày 31 tháng 12 năm 2013 của bộ trưởng bộ công thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp)