Tư liệu
STTTên tư liệuTên tác giảNămTệp đính kèm
1 Sổ tay phân bón vô cơVĂN HUY VƯƠNG2015http://tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2015/09/14/23/20150914231008_So tay Phan bon vo co 2105.pdf
2 Thuyết minh Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2013/NĐ-CPChính phủ2015http://tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2015/09/14/23/20150914225439_Thuyet minh du thao sua NĐ163 (27.8.15).doc
3 Dự thảo lần 2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CPChính phủ2015http://tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2015/09/14/22/20150914225459_DU THAO SUA ND163 (Lay y kien 4.9.15) (1).doc
4 Cuộc chiến chống ma túyQuỹ toàn cầu về chính sách phòng, chống ma túy2011/Uploads/Article/2013/5/16/Tai lieu dich.doc
5 Về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Chính phủ2011/Uploads/Article/2013/5/16/QD1001TTG.pdf
6 Công ước Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988Liên Hợp Quốc1988/Uploads/Article/2013/5/16/Cong uoc 1988.doc
7 Quyết định về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia 3 Công ước của Liên Hợp Quốc về kiểm soát ma túyChính phủ1997/Uploads/Article/2013/5/16/S? 798 QÐ-CTN.doc
8 Phiếu an toàn hóa chất, tền chất acetic acid MSDShttp://www.sigmaaldrich.com/2013/Uploads/Article/2013/8/3/Acetic acid MSDS.pdf
9 Phiếu an toàn hóa chất, tiền chất acetone MSDShttp://www.sigmaaldrich.com/2013/Uploads/Article/2013/8/3/Acetone MSDS.pdf
10 Phiếu an toàn hóa chất, tiền chất Acetic anhydride MSDS http://www.sigmaaldrich.com/2013/Uploads/Article/2013/8/3/Acetic anhydride MSDS.pdf