TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tên tư liệu:Sổ tay phân bón vô cơ
Năm:2015
Tác giả:VĂN HUY VƯƠNG
Nội dung:Phân bón là một trong những yếu tố then chốt giúp đảm bảo năng suất thu hoạch trong nông nghiệp, góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Đối với nhiều quốc gia đang phát triển việc cung cấp phân bón quan trọng như cung cấp thực phẩm. Ở nước ta, sản phẩm phân bón đã được xếp vào một trong những sản phẩm quan trọng về doanh thu cũng như về vị trí trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, có nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau trên cả nước tham gia sản xuất phân bón.
Tệp đính kèm: http://tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2015/09/14/23/20150914231008_So tay Phan bon vo co 2105.pdf