TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tên tư liệu:Dự thảo lần 2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP
Năm:2015
Tác giả:Chính phủ
Nội dung:Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
Tệp đính kèm: http://tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2015/09/14/22/20150914225459_DU THAO SUA ND163 (Lay y kien 4.9.15) (1).doc