Văn bản pháp quySTTSố hiệuTrích dẫnNgày ban hành
1 Công văn số 5012/BCT-HCTriển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (ngày 26/6), Tháng hành động phòng, chống ma tuý với chủ đề "Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy". BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 12/06/2017
2 Nghị định số 54/2017/NĐ-CPTIỀN CHẤT Y TẾ- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.01/07/2017
3 Nghị định 126/ NĐ-CPNghị định 126/ NĐ-CP ngày ngày 09 tháng 12 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất12/06/2017
4 Thông tư 19/2014/TT-BYTThông tư này quy định các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.02/06/2014
5 56/2010/QH12Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.17/04/2014
6 07/2012/NĐ-CPNghị định này quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ, Thanh tra sở, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong hoạt động thanh tra chuyên ngành.17/04/2014
7 163/2013/NĐ-CPNghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp. 17/04/2014
8 Decree No. 163/2013/ND-CP dated November 12, 2013Decree No. 163/2013/ND-CP dated November 12, 2013 of the Government on penaltiesfor administrative violations pertaining to chemicals, fertilizers andindustrial explosives31/12/2013
9 42 /2013/TT-BCTThông tư Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 31/12/2013
10 29/2013/TT-BCTThông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương01/01/2014
11 20/2013 /TT-BCTThông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (sau đây gọi tắt là Kế hoạch); quy định việc xây dựng, xác nhận và thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (sau đây gọi tắt là Biện pháp) trong lĩnh vực công nghiệp.09/01/2014
12 Nghị định số 82/2013/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất23/07/2013
13 44/2012/TT-BCT Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 09/01/2014
14 30/2011/TT-BCTCIRCULAR STIPULATING TEMPORARILY THE PERMISSIBLE CONTENT LIMITATION OF SOME TOXIC CHEMICALS IN THE ELECTRONIC, ELECTRICAL PRODUCTS 09/01/2014
15 28/2010/TT-BCTCIRCULAR SPECIFYING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON CHEMICALS AND THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 108/2008/ND-CP OF OCTOBER 7, 2008, DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON CHEMICALS 09/01/2014
16 26/2011/ND-CPAMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 108/2008/ ND-CP DATEDOCTOBER 7, 2008, DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE CHEMICAL LAW26/12/2011
17 13/2011/TT-BCTThông tư sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 12/12/2011
18 108/2008/ND-CPThis Decree details and guides the implementation of a number of articles of the Chemical Law regarding: 09/01/2014
19 06/2007/QH12Law on Chemicals26/12/2011
20 134/2003/QĐ-BCNQuyết định về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp 10/12/2011