VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số hiệu:Công văn số 5012/BCT-HC
Trích dẫn:Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (ngày 26/6), Tháng hành động phòng, chống ma tuý với chủ đề "Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy". BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Đơn vị ban hành:Bộ Công Thương
Người ký:
Nội dung:

 

Ngày ban hành:12/06/2017
Tệp đính kèm: http://www.tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2017/06/12/18/20170612182341_1_BCT_2017_5012.pdf