VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số hiệu:Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
Trích dẫn:TIỀN CHẤT Y TẾ- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.
Đơn vị ban hành:Chính phủ
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

 

Ngày ban hành:01/07/2017
Tệp đính kèm: http://www.tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2017/06/12/18/20170612182122_54_2017_ND-CP.pdf