VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số hiệu:42 /2013/TT-BCT
Trích dẫn:Thông tư Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
Đơn vị ban hành:Bộ Công Thương
Người ký:Lê Dương Quang
Nội dung:Thông tư Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp  
Ngày ban hành:31/12/2013
Tệp đính kèm: http://tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2014/02/12/17/20140212172144_Thong tu 42.zip